top of page

sorg, rädsla, coming-of-age, insikt, normer, identitet, utanförskap, mobbning

Spelfilm. Av Ana Cristina Barragán. Originaltitel: Alba Produktionsland: Ecuador Speltid: 98 min. Tal: spanska Text: svenska Rek för åk 7 t.o.m. gymnasiet

Alba

"En realistisk och drabbande uppväxtskildring som knappast lämnar någon oberörd.” Barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF

Albas mamma är döende och hon tvingas flytta till sin pappa – en man som hon inte känner, men som hon sakta inser är lika introvert, sörjande och vilsen i livet, som hon själv.

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

Religionskunskap, åk 7-9

  • Religioner och andra livsåskådningar: Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden.

  • Religioner och andra livsåskådningar: Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.

  • Religioner och andra livsåskådningar: Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln och andra religiösa urkunder, samt i ritualer och esteti ska uttryck.

  • Religioner och andra livsåskådningar: Orientering om sekulära livsåskådningar och livshållningar, till exempel humanism och ateism.

  • Etik och livsfrågor: Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frå gor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet.


Biologi, åk 7-9

  • Kropp och hälsa: Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur häl so problem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.


Svenska, åk 7-9

  • Texter: Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teater föreställ ningar och webbtexter.


Bild, åk 7-9

  • Bildanalys: Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page