top of page

djur, natur, animation, humor, språk

Animation. Av Lena von Döhren. Originaltitel: Der kleine vogel, fyra titlar Produktionsland: Tyskland Speltid: 4 x 5 min. Tal: djurspråk Text: – Rek för förskola t.o.m. förskoleklass.

Den lilla fågeln och årstiderna

Natur, djur, äventyr, insikter, skratt och fantastiska animationer! Den lilla fågeln har flugit på festivaler världen över och älskas av publiken!

Det är vår. Högt uppe i sitt träd njuter Den lilla fågeln av årets första blommor. De vänliga bina surrar och smaskar. Men kring trädet smyger den röda räven – och snart tar ett större äventyr sin början...

 

Det är sommar. Högt uppe i sitt träd vårdar och vattnar Den lilla fågeln de gröna löven. Man vad nu! En hungrig larv tror att löven är mat! Den lilla fågeln lyckas lura bort frossaren – men inte utan att hamna i ett nytt äventyr, med nya och gamla bekanta...

 

Det är höst. Högt uppe i sitt träd tar Den lilla fågeln hand om det löv som hänger kvar på grenen. Skogen har blivit gul. Då kommer en ekorre och tar Den lilla fågelns vattenkanna! Den lilla fågeln följer efter den fräcka tjuven – och hamnar så på ännu ett spännande äventyr i den föränderliga skogen...

 

Vinden viner bland grenarna, i skogen som nu har blivit vit. Å nej, den tar det sista lövet! Den lilla fågeln följer efter! Med en duns landar Den lilla fågeln i snön – och står så mitt i början på årets sista stora och lärorika äventyr!

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

Filmen har relevans inom förskolans verksamhet där förskolan enligt läroplanen ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:


• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa


• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften


• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp


Filmen berör också centrala delar av innehållet i naturorienterande ämnen för f1 och åk 1-3:


• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.


• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.


• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem

Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page