top of page

djur, natur, hållbarhet, identitet, animation

Animation. Av Anne-Lise Koehler & Éric Serre. Originaltitel: Bonjour le monde! Produktionsland: Frankrike Speltid: 67 min. Tal: svenska Text: – Rek för förskola t.o.m. åk 2

Hej stora värld!

"Ett animerat praktverk, där vi bjuds in till en färgsprakande och fängslande värld full av rörelse” Göteborg Film Festival

Hej, stora värld bjuder in oss att utforska en fantastisk biotop. Med fängslande animationer berättar filmen en både fantasieggande och ögonöppnande historia, förmedlad utifrån tio nyfödda djurungars perspektiv.

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

”Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.”


Hej, stora värld! ger oss en mångfacetterad inblick i livets faser och årstidernas gång; vi dyker bokstavligen ner i floden och följer livet i och runt den. Genom att få följa ett antal nyfödda djurungar lär vi oss mycket om naturens villkor och sammanhang, på ett sätt som engagerar och roar. Filmen är en utmärkt introduktion till ämnet biologi, då den berör alla de punkter som beskriver det centrala innehållet i naturorienterande ämnen åk 1-3:


• Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.


Ett centralt innehåll i samhällsorienterande ämnen å k 1-3 är ”Livsfrågor med betydelse för eleven”. Hej, stora värld! berör flera klassiska filosofiska frågor, inte minst ”Vem är jag”. I vårt möte med olika djurungar och deras skiftande personligheter, får vi en engagerande gemensam upplevelse som kan ge stoff till samtal i klassen; om självet, och om att leva tillsammans med andra.

Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page