top of page

animation, identitet, rädsla, vänskap, insikt, humor

Animation. Av Jacob Ley. Originaltitel: Isblomstens hemmelighed Produktionsland: Danmark Speltid: 27 min. Tal: svenska Text: – Rek för förskola t.o.m. åk 2.

Isblommans hemlighet

Sorgligt, knasigt, roligt – charmpillret som visats på alla svenska barnfilmfestivaler; BUFF, Stockholm Filmfestival JUNIOR och Göteborgs Film Festivals Prisma!

Fiffel vill lära sig att trolla, så som Farfar kan. Men han råkar kasta iväg trollstaven och möter istället Båg. Tillsammans hamnar de på ett äventyr som utmanar både släkthistorien och Fiffels självbild.

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

Till filmen finns ett arbetsmaterial som innehåller lättillgängliga övningar kring textförståelse, språk, identitet, moral- och livsfrågor.


Svenska, åk 1-3

Läsa och skriva: Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.

Tala, lyssna och samtala: Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Texter: Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Texter: Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Språkbruk: Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.


Samhällsorienterande ämnen, åk 1-3

Att leva tillsammans: Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med bety delse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.

Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page