top of page

fattigdom, utanförskap, mobbning, identitet, mänskliga rättigheter, migration

Spelfilm. Av Ismaël Ferroukhi. Originaltitel: Mica Produktionsland: Marocko Speltid: 103 min. Tal: franska, arabiska Text: svenska Rek för åk 4 t.o.m. åk 7.

Mica

Festivalfavorit för mellanstadiet, som bland annat prisats på Giffoni och vunnit ECFA award på Lucas!

10-årige Mica tvingas lämna sin familj för att bidra med försörjningen. På tennisklubbben där han ska arbeta möter han de priviligierade barnens förakt, men också tennistränaren Sophia som vill hjälpa honom mot ett bättre liv. Hon ser att den slutna sporten skulle kunna bli en öppning, om Mica är beredd att ta emot hennes hjälp.

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

Filmen svarar mycket väl mot flera centrala delar i kursplanerna för mellanstadiet och ger fina ingångar till samtal om EU, medborgarskap, resursfördelning, migration och mänskliga rättigheter.


GEOGRAFI, åk 4 – 6

Hållbar utveckling

– Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel genom FN.

Geografins metoder och verktyg

– Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

– Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.


IDROTT OCH HÄLSA, åk 4-6

Hälsa och levnadsvanor

– Samtal om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de påverkar den fysiska förmågan och hälsan.

– Normer kring olika slags aktiviteter. Hur normer påverkar individers deltagande, till exempel normer kring kön och funktionalitet kopplade till olika rörelseaktiviteter.


SAMHÄLLSKUNSKAP, åk 4-6

Individer och gemenskaper

– Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.

– Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Samhällsresurser och fördelning

– Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

– Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.

Rättigheter och rättsskipning

– Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.

– De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page