top of page

kriminalitet, natur, hållbarhet, dokumentär, statsvetenskap

Dokumentär. Av Monica Lăzurean-Gorgan, Michaela Kirst & Ebba Sinzinger. Originaltitel: WOOD – game-changers undercover Produktionsland: Österrike/Tyskland/Rumänien Speltid: 96 min. Tal: engelska, ryska, spanska, rumänska, kinesiska Text: svenska Rek för åk 9 t.o.m. gymnasiet

WOOD – game-changers undercover

Miljöaktivism möter spionthriller i festivalfavorit om illegal skogsavverkning!

Illegal skogsavverkning omsätter miljarder.

Med färgat hår, en dold kamera och utrustning för ljudinspelning följer Alexander von Bismarck på EIA, Environmental Investigation Agency, i Washington D.C. timmermaffians smutsiga verksamhet över världen.

Men målet är inte att avslöja skandalösa förhållanden – utan att öka medvetenheten hos politiker och civilsamhälle för att åstadkomma förändring.

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

Biologi, åk 7-9

Natur och miljö

– Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Systematiska undersökningar och granskning av information

– Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

– Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De biologiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.

– Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.


Geografi, åk 7-9

Geografiska förhållanden, mönster och processer

– Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster.

– Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering.

– Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.

Hållbar utveckling

– Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara natururesurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.

– Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.

– Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.

Geografins metoder och verktyg

– Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.


Samhällskunskap åk 7-9

Samhällsresurser och fördelning

– Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.

Information och kommunikation

– Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.

– Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor

– Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

– Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.


Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page