top of page

natur, insikt, rädsla, humor, identitet, animation, djur, språk

Animation. Av Arnaud Demuynck & Rémi Durin. Originaltitel: Yuku et la fleur de l'Himalaya Produktionsland: Frankrike Speltid: 65 min. Tal: svenska Text: – Rek för f1 t.o.m. åk 3.

Yuku och fjällets blomma

Ett stämningsfullt och spännande musikaliskt äventyr för blivande sagoberättare!

Den lilla musen Yuku bor med sin familj i källaren på ett slott. En dag skadas hennes mormor, familjens stora sagoberättare, av en katt och blir sängliggande. Mormor säger till de små mössen att tiden snart är kommen då hon måste lämna dem för att följa den lilla blinda mullvaden ner i jordens tunnlar.


I en av mormors böcker har Yuku läst om en magisk evigt lysande blomma som växer på en svårtillgänglig bergssluttning. Nu är hon fast besluten att hitta blomman för att mormor ska få vandra vidare i ljus.

Vår lilla mus – med ett stort mod och ett stort hjärta – beger sig ensam ut i världen. På sin färd möter hon snart andra djur som både skrämmer och hjälper henne, och som påminner om varför just en ukulele är bra att ta med på äventyr.

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

Yuku och fjällets blomma svarar väl mot pedagogiskt innehåll i såväl förskoleklass som lågstadium åk 1-3, där undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll:


• Att leva tillsammans: Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med bety delse för eleven, till exempel kamratskap,

könsroller och döden.

• Att leva i närområdet: Några utmärkande drag i närområdets natur- och kulturlandskap. Spår av den senaste istiden.

• Att leva i världen: Namn och läge på världsdelarna och världshaven samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

• Att leva i världen: Berättelser i antik och nordisk mytologi samt i samisk religion.

• Att undersöka verkligheten: Jordgloben, analoga och digitala kartor samt storleksrelationer och väderstreck.

• Att undersöka verkligheten: Mentala kartor, till exempel över närområdet, skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven.

• Att undersöka verkligheten: Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.


Filmen berör centrala delar av innehållet i naturorienterande ämnen för f1 och åk 1-3:


• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page