top of page

identitet, normer, vänskap, coming-of-age, mobbning, insikt, sorg, humor

Spelfilm. Av Aurora Gossé. Originaltitel: Dancing Queen Produktionsland: Norge Speltid: 92 min. Tal: norska Text: svenska Rek för åk 4 t.o.m. 7

Dancing Queen

Om identitet, bekräftelse och stegen mellan barndom och tonår. Om sprudlande glädje och bottenlös sorg. Om den första förälskelsen och att både tappa och hitta sig själv på nytt.

Minas värld vänds upp och ner när den berömda dansaren Edwin, aka ED WIN, börjar i hennes skola. Hon blir blixtförälskad. När Edwin ordnar en audition för ett nytt dansteam tar Mina tillfället i akt och skriver på. Men blind av kärlek har hon glömt något väsentligt: hon kan inte dansa!


Dancing Queen hade världspremiär på filmfestivalen i Berlin och svensk premiär på BUFF, där filmen belönades med Barnfondens pris. Med ett fartfyllt och humoristiskt berättargrepp behandlar filmen ämnen som identitet, grupptillhörighet, familj och relationer. Trots ett tillgängligt och energiskt formspråk lyckas filmen fånga allvarliga frågeställningar om lojalitet, kränkningar, tillit, självbild och sorg.Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

Dancing Queen berör genom energiskt och humoristiskt berättande allvarliga och existentiella frågeställningar. Filmen passar centralt innehåll inom flera undervisningsämnen i mellanstadiet, däribland:


Svenska, åk 4-6

Text: Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk: Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter. De nordiska grannspråken.


Biologi, åk 4-6

Kropp och hälsa: Människans pubertet, reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om relationer, kärlek och ansvar.


Idrott och hälsa, åk 4-6

Rörelse: Takt och rytm i danser och i rörelser till musik.

Rörelse: Grundläggande träningslära: pulshöjande rörelser samt koordinations-, styrke- och rörlighetsövningar.

Hälsa och levnadsvanor: Samtal om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de påverkar den fysiska förmågan och hälsan.

Hälsa och levnadsvanor: Normer kring olika slags aktiviteter. Hur normer påverkar individers delta gande, till exempel normer kring kön och funktionalitet kopplade till olika rörelseaktiviteter.


Religionskunskap, åk 4-6

Etik och livsfrågor: Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden.

Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page