top of page

mänskliga rättigheter, fattigdom, hållbarhet, dokumentär, klimat, migration

Dokumentär. Av Ana Serna & Paula Iglesias. Originaltitel: Solo son peces Produktionsland: Spanien Speltid: 18 min. Tal: arabiska Text: svenska Rek för åk 7 t.o.m. gymnasiet

De är bara fiskar

Prisad kort dokumentär om tre kvinnliga flyktingar, en osannolik fiskodling och en av världens mest långvariga – men ofta bortglömda – konflikter.

Teslem, Dehba och Jadija är alla är födda i de sahariska flyktinglägren i södra Algeriet. Nu arbetar de på en fiskodling mitt i öknen. Det är en plats där sommartemperaturerna kan stiga till över 50 grader och där vinterns sandstormar kan förstöra växthusen som skyddar fisken från kylan på natten. Här längtar kvinnorna liksom fiskarna efter en plats som de aldrig har sett: Havet.

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

Historia, åk 7-9

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

– Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring levnadsvillkor, migration och makt.


Geografi, åk 7-9

Geografiska förhållanden, mönster och processer

– Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering.

– Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geo¬grafiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.

Hållbar utveckling

– Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

– Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.

– Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.

– Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.


Biologi, åk 7-9

Natur och miljö

– Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.


Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page