top of page

identitet, mänskliga rättigheter, dokumentär, migration, krig, media

Dokumentär. Av Nicola Fegg. Originaltitel: Following Valeria Produktionsland: Tyskland Speltid: 33 min. Tal: ukrainska, ryska, engelska Text: svenska Rek för åk 8 t.o.m. gymnasiet

Following Valeria

Ukrainsk flykting med 1,3 miljoner följare på TikTok – om krig, uppväxt, överlevnad, självförverkligande, ansvar och aktivism.

I mars 2022, när ryska trupper invaderar Ukraina och beger sig till huvudstaden Kiev, publicerar 20-åriga Valeria TikTok-videos om livet med sin familj i ett bombskydd. Genom att försöka hålla sig positiv i en annars hopplös situation blir hennes ironiska inlägg från bunkern virala och hon blir en både oväntad och oavsiktlig ambassadör för dem som terroriserats och fördrivits av kriget. Valeria själv kämpar med sin upplevelse och bilden av att både vara en flykting och en internetkändis, som möts av lika mycket stöd som hård kritik. 

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

Following Valeria har hög relevans inom framförallt undervisningen i samhällskunskap, där filmen rekommenderas från årskurs 8. I gymnasieskolan kan undervisningen med fördel utvecklas med ett historiskt perspektiv, som ger bakgrund och kontext till kriget och tydliggör det ryska språkets närvaro i filmen. Missa heller inte att diskutera EU:s och FN:s inflytande och påtryckningsmedel (Valeria besöker Europaparlamentet).


Samhällskunskap åk 7-9

Individer och gemenskaper

– Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Beslutsfattande och politiska idéer

– Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.

– FN:s syfte, huvuduppgifter och verksamhet samt det nordiska samarbetets bakgrund och innehåll.

Rättigheter och rättsskipning

– Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.

– Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Information och kommunikation

– Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.

– Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor

– Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

– Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.


Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page