top of page

identitet, mänskliga rättigheter, dokumentär, havet, statsvetenskap

Dokumentär. Av Philip Gnadt & Mickey Yamine. Originaltitel: Gaza Surf Club Produktionsland: Tyskland Speltid: 86 min. Tal: arabiska, engelska Text: svenska Rek för åk 8 t.o.m. gymnasium.

Gaza Surf Club

”Balanserad, nyfiken och kritisk", liksom "vackert filmad, lärorik och engagerande”. Svensk premiär på Tempo Dokumentärfestival.

Fångade i "världens största fängelse” i en tillvaro dominerad av krig, dras en ny generation till stränderna. Trötta på ockupation och politiskt dödläge hittar de sin personliga frihet i Medelhavets vågor – de är surfarna i Gaza.

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

Filmen lämpar sig från åk 8 till och med gymnasiet och berör centralt innehåll i läroplanen. I grundskolan kan filmen med fördel kopplas till undervisningen i idrott och hälsa samt historia liksom samhällskunskap och geografi, till exempel:


SAMHÄLLSKUNSKAP, åk 7 – 9


Individer och gemenskaper

– Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.


Beslutsfattande och politiska idéer

– Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.

– FN:s syfte, huvuduppgifter och verksamhet samt det nordiska samarbetets bakgrund och innehåll.


Rättigheter och rättsskipning

– Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.


Information och kommunikation

– Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.

– Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.


HISTORIA, åk 7 – 9


Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

– Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av demokrati och diktatur.

– De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, folkför drivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Människors motstånd mot förtryck.


Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

– Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring levnadsvillkor, migration och makt.


GEOGRAFI, åk 7 – 9


Geografiska förhållanden, mönster och processer

– Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering.


Hållbar utveckling

– Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.

Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page