top of page

rasism, coming-of-age, vänskap, utanförskap, insikt, kriminalitet, fattigdom, mänskliga rättigheter, migration

Spelfilm. Av Majid Majidi. Originaltitel: Khorshid Produktionsland: Iran Speltid: 99 min. Tal: persiska Text: svenska Rek för åk 5 t.o.m. åk 9.

Khorshid

"En kraft som känns i magen" Svenska Dagbladet

Med enklare jobb och småbrott kämpar 12-årige Ali och hans vänner för att överleva och försörja sina familjer. När han anförtros hemligheten om en gömd skatt begravd i underjorden väcks hoppet om en bättre tillvaro. Men vägen dit är allt annat än okomplicerad och ljus och mörker följs oskiljaktigt åt.

Oscarsnominerade Majid Majidi bjuder in till en både varm och humoristisk thriller, med mörka undertoner och ett hjärtskärande patos. Flera av de unga skådespelarna kommer direkt från gatan och huvudrollsinnehavaren Rouhollah Zamanisaghselou prisbelönades för sin insats på filmfestivalen i Venedig, där filmen hade världspremiär.

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

Khorshid inleds med en dedikation till de 152 miljoner barn i världen som utnyttjas som arbetskraft. Följaktligen behandlar filmen mänskliga rättigheter, resursfördelning, fattigdom, utbildning, migration och rättsskipning. Filmen har relevans i undervisningen inom svenska och bild men tematiskt även betydligt så inom:


SAMHÄLLSKUNSKAP åk 6 - 9

Individer och gemenskaper, åk 5-6:

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Samhällsresurser och fördelning, åk 5-6:

Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.

Rättigheter och rättsskipning, åk 5-6:

De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklu sive skydd mot diskriminering.

Samhällsresurser och fördelning, åk 7-9:

Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.

Rättigheter och rättsskipning, åk 7-9:

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.


GEOGRAFI åk 6 - 9

Hållbar utveckling, åk 5-6:

Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta Nationerna (FN).

Hållbar utveckling, åk 7-9:

Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.

Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page