top of page

migration, coming-of-age, vänskap, identitet, utanförskap, rasism, mänskliga rättigheter, kriminalitet, fattigdom, statsvetenskap

Spelfilm. Av Diego Quemada-Díez. Originaltitel: La jaula de oro Produktionsland: Mexiko Speltid: 108 min. Tal: spanska Text: svenska Rek för åk 8 t.o.m. gymnasiet

Guldburen

”Mycket realistiskt, starkt drama som knappast lämnar någon oberörd.” Barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF

15-årige Juan beger sig med vännerna Sara och Samuel från Guatemala till Mexiko med målet att nå USA. På sin resa träffar de urinvånaren Chauk. Fast beslutna att söka möjligheten till ett bättre liv bortom USA:s gränser, möts de under resan av en hård och skoningslös verklighet.

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

SAMHÄLLSKUNSKAP, åk 7 – 9

Individer och gemenskaper

– Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

– Migration till, samt integration och segregation i Sverige i dag.

Samhällsresurser och fördelning

– Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.

– Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.

Beslutsfattande och politiska idéer

– Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.

– Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.

– FN:s syfte, huvuduppgifter och verksamhet samt det nordiska samarbetets bakgrund och innehåll.

Rättigheter och rättsskipning

– Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.

– Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.


GEOGRAFI, åk 7 – 9

Geografiska förhållanden, mönster och processer

– Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering.

Hållbar utveckling

– Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.


HISTORIA, åk 7–9

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

– Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

– Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av demokrati och diktatur.

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

– Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring levnadsvillkor, migration och makt.

Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page