top of page

kriminalitet, fattigdom, utanförskap, rasism, statsvetenskap, vänskap, identitet, språk, coming-of-age, insikt, mänskliga rättigheter

Spelfilm. Av Laura Mora Ortega. Originaltitel: Los reyes del mundo Produktionsland: Colombia Speltid: 103 min. Tal: spanska Text: svenska Rek för åk 8 t.o.m. gymnasiet

The Kings of The World

Magisk realism och politik i publik- och kritikerrosat drama om utanförskap och gemenskap, gränser och gränslöshet – dåtid och nutid.

Rá lämnar Medellín med fyra andra gatubarn för att återfå den mark som hans mormor efterlämnat till honom, men tvångsförflyttades ifrån. Det blir en resa genom ett lika vackert som ansatt land, där tillvarons synliga och osynliga gränser utmanas.

 

Colombias Oscarsbidrag är en cineastisk upplevelse utöver det vanliga – och en utmärkt ingång till analys och samtal om både film, samhällskunskap, språk, livsåskådning och religion. Det är en film att återkomma till.

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

Filmen lämpar sig från åk 8 till och med gymnasiet och berör centralt innehåll i läroplanen. I grundskolan kan filmen med fördel kopplas till undervisningen i såväl bild som svenska men har särskild tematisk relevans inom samhällskunskap, historia, geografi och religion:


SAMHÄLLSKUNSKAP, åk 7 – 9


Individer och gemenskaper

 

• Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.


Samhällsresurser och fördelning

 

• Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.


Beslutsfattande och politiska idéer

 

• Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parla­mentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats­- och styrelseskick kan fungera.

 

Rättigheter och rättsskipning

 

• Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och inter­nationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.

 

 

 

RELIGION åk 7-9

 

Religioner och andra livsåskådningar

 

• Tolkning av och samtal om religiös och livåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln och andra religiösa urkunder, samt i ritualer och estetiska uttryck.


Etik och livsfrågor

 

• Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana fågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet.

 

 

 

SVENSKA åk 7-9

 

Texter

 

• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö­ och personbeskrivningar samt dialoger.

 

• Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

 

• Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

 

• Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

 

 

 

BILD åk 7-9

 

Bildanalys

 

• Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visu­ella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page