top of page

utanförskap, sex, humor, normer, vänskap, rädsla, identitet, sorg, coming-of-age

Spelfilm. Av Olivier Babinet. Originaltitel: Normale Produktionsland: Frankrike Speltid: 87 min. Tal: franska Text: svenska Rek för åk 7 t.o.m. gymnasiet

Normal

Varm dramakomedi om monster under sängen och lik i garderoben; om kärlek och fantasi i en otrygg och skrämmande verklighet.

Tonåriga Lucie försöker komma i tid till skolan, ratta ett extrajobb, sköta om hemmet och vara förälder åt sin förälder. Hennes pappa William är allvarligt sjuk men gör allt för att hålla verkligheten borta. När en socialarbetare plötsligt utses att besöka dem hotas tillvaron och Lucie utarbetar en plan för att få socialtjänsten att tro att de lever ett helt normalt liv.

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

Normal passar flera undervisningsämnen i högstadiet och gymnasiet. Handledningen introducerar perspektiv, begrepp och frågeställningar med utgångspunkt i Lgr22.


SAMHÄLLSKUNSKAP, åk 7 – 9

Filmen har relevans inom samhällskunskapsundervisningen (”Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet”).


BIOLOGI, åk 7 – 9

I biologiundervisningen har filmen relevans för ”Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur hälsoproblem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.” (Biologi, Lgr22 Kropp och hälsa åk 7-9).


RELIGION, åk 7 – 9

Etik och livsfågor

Normal har relevans i religionsundervisningen (Lgr22 Etik och livsfrågor åk 7-9) där eleverna ska ”reflektera kring vardagliga moraliska frågor som till exempel ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och sexualitet” och föranleder även samtal om ”vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden”.


SVENSKA, åk 7 – 9

BILD, åk 7 – 9

Koppla gärna samman samtalen med bildundervisingen (bildanalys) och svenskaundervisningen för att analysera filmens särpäglade formspråk (Lgr 22 Svenska, åk 7-9: Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter).

Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page