top of page

insikt, animation, humor, identitet, normer

Animation. Av Albert Radl. Originaltitel: Prinz Ratte Produktionsland: Tyskland Speltid: 15 min. Tal: sagospråk Text: – Rek för f t.o.m. åk 2.

Prins Råtta

Klassisk flerfaldigt prisbelönad saga om kärlek, svek och sökandet efter den ...råtta!

En saga med alla klassiska ingredienser; ett slott, en prinsessa, en drake, riddare, en hemlig beundrare och starka känslor …men också en oväntad vändning, en obekväm sanning och en ovanlig hjälte! För tänk om den rätta inte är den du tror, tänk om den minst åtrådda är den som är värd att älskas tillbaka? Tänk om den grå är den mest färgstarka och om sann kärlek är modigare än hjältedåd? Tänk om den rätta …är en råtta! 

Lös in biljett

Presentationsblad

Filmhandledning

Kunskapstest

Filmen har relevans inom förskolans verksamhet där förskolan enligt läroplanen ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:


• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften


Filmen rekommenderas också för förskolekass och lågstadium, där den med fördel används inom svenskaundervisningen för att öva på berättande, tolkning, återgivning occh språkbruk. Samtala även om personbeskrivningar kopplat till normer och olika könsroller – så som föreskrivs i kursplanen för de samhällsorienterande ämnena! 


• Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt person­beskrivningar.

• Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kroppsspråk, ton­fall och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommu­nikation i digitala medier.


• Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med be­ty­del­se för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.

Andra rekommendationer med gemensamma taggar:

bottom of page